esimiehen kymmenen käskyä

 • Sido muutokset tavoitteisiin

  Taitava esimies sitoo muutokset työn tavoitteisiin ja uskaltaa tehdä vaikeitakin ratkaisuja. Muutokset kuuluvat työpaikan arkeen. Ne ovat lähtöisin organisaation toimintaympäristöstä tai sisäisiä toiminnan kehittämistarpeita. Esimiehen tehtävä on kertoa muutoksista alaisilleen ja kohdata muutosten…

 • Ota ja ansaitse johtajuus

  Se, että organisaatio antaa selkeän valtuutuksen esimiehelle tehtäväänsä, on johtamistyön välttämätön edellytys, mutta ei kuitenkaan vielä riitä. Esimiehen tulee myös käyttää saamaansa valtaa ja omaa auktoriteettiaan. Johtajuutta ei siis pelkästään anneta, vaan se…

 • Ole realisti

  Ensinnäkin Järvisen (2005) mukaan esimiehen tulee tarkastella toimintaa realistisesti talouden näkökulmasta: tavaroiden ja palvelujen tuottamisen pitää tapahtua kannattavasti, jotta yrityksellä on tulevaisuutta pitkällä aikavälillä. Koska kilpailu on toimintaympäristön vapautumisen ja globalisoitumisen myötä koventunut,…

 • Kommunikoi, viesti

  Kommunikointi on kaiken ydin. Esimies ei saa yhtäkään alaista toimimaan mielensä mukaan, ellei hän ensin kerro tälle tehtäviä. Mutta kommunikaatiolla on mahdollisuus saada aikaiseksi myös aitoa osallistumista. Kuten Jabe (2013, 262) kirjoittaa, siedä…

 • Kirkasta asiakasnäkökulma

  Esimiehen työnä on edustaa ja kirkastaa henkilöstölle asiakasnäkökulmaa. Jos asiakkaat eivät ole kiinnostuneita tai valmiita maksamaan yrityksen tuotteista tai palveluista, he hakeutuvat muualle eikä yrityksellä ole tulevaisuutta. Siksi esimiehen velvollisuus on tarkastella yrityksen…

 • Ole oikeudenmukainen ja tasapuolinen

  Esimiehellä on velvollisuus kohdella työntekijöitä tasapuolisesti ja syrjimättömästi (Työsopimuslaki 2019, 2/2§). Johtaminen on ammattimaista, kun alaisia johdetaan samoilla säännöillä, eikä esimiehellä ole suosikkeja. Kun ohjeet ja pelisäännöt on määritelty ja kaikilta edellytetään niiden…

 • Huolehdi ihmisistä

  Jotta esimies voi saavuttaa asetetut tavoitteet hänen on kyettävä johtamaan asioiden ohella ihmisiä. Hänen ensisijainen tehtävänsä on huolehtia, että työntekijät pystyvät suoriutumaan töistään ja pääsemään tavoitteisiinsa. Arkipäiväinen johtaminen on asioiden suunnittelua, hoitamista ja…

 • Ole nöyrä ja aito ja anna palautetta

  Ole aidosti läsnä ja kuuntele muita. Reilu ja osallistava vallankäyttäjä saa aikaan tulosta niin, että samaan aikaan henkilöstö voi hyvin. (Jabe 2013, 262.) Aito kohtaaminen viestii arvostusta, ja antaa alaisillesikin mahdollisuuden toimia omana…

 • Luo tavoitteita ja merkityksiä

  Omistaudu asiallesi ja innosta porukkaasi. Mutta muista, että maailma ei ole mustavalkoinen joko-tai vaan sekä-että. (Jabe 2013, 261-262.) Oikeaan toimivaan ratkaisuun voi päätyä montaa eri kautta. Yksi merkittävimmistä tehtävistä esimiehellä on luoda kuvaa…

 • Ota vastuu arjen toimivuudesta

  Selkeästi ensimmäinen esimiehen käskyistä. Esimiehen tulee sitoutua työn tavoitteisiin ja alaisiinsa. Työturvallisuus- ja työsopimuslain mukaan esimies toimii työpaikalla työnantajan sijaisena ja silloin osa työnantajan velvollisuuksista ja oikeuksista siirtyy hänelle. Lainsäädäntö antaa näin esimiehelle…