esimiehen kymmenen käskyä,  johtajuus,  opiskelu

Huolehdi ihmisistä

Jotta esimies voi saavuttaa asetetut tavoitteet hänen on kyettävä johtamaan asioiden ohella ihmisiä. Hänen ensisijainen tehtävänsä on huolehtia, että työntekijät pystyvät suoriutumaan töistään ja pääsemään tavoitteisiinsa. Arkipäiväinen johtaminen on asioiden suunnittelua, hoitamista ja selvittelyä. Työturvallisuuden näkökulmasta esimies huolehtii, ettei työkuormitus vaaranna terveyttä. (Työterveyslaitos 2019.)

Jotta ongelmiin voidaan puuttua, niistä on tiedettävä. Ole läsnä työntekijöillesi ja osoita välittämistä ja tartu työkyvyn heikentymisestä kertoviin merkkeihin ajoissa. Sen lisäksi, että hyvä esimies huolehtii alaistensa osaamisesta ja työkyvyn edistämisestä, hän myös osaa huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja omasta osaamisestaan. Hän osaa kuunnella itseään ja hakea tarvittaessa apua myös itselleen. (Työturvallisuuskeskus 2018, 32.)

Työntekijää saattaa kuormittaa esimerkiksi kokemus riittämättömyydestä, siitä että ei jaksa tehdä työtään kunnolla. Kun esimies kertoo selkeästi työtehtävistä, sekä kertoo mikä työ tehdään ja minkä voi jättää tekemättä, se auttaa työntekijää. (Työterveyslaitos 2019.)

Esimiehen tulee osata toimia niin, että myös työkykyongelmien vuoksi oireilevat tai sairastuneet kokevat olevansa arvokkaita. Mielestäni hyvällä työpaikalla hyväksytään, että työkyky vaihtelee kaikilla, myös esimiehellä.

LÄHTEET

Työterveyslaitos 2019. Viitattu 26.12.2019. https://www.ttl.fi/tyontekija/tyostressi-ja-uupumus/masennus-ja-tyo/muistilistat-tyopaikan-toimijoille/

Työturvallisuuskeskus 2018. Työhyvinvointikortti – koulutuksesta suuntaa kehittämiseen. Kerava: Painojussit Oy

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *