• ARVOT

  Arvot ovat meissä ja todennäköisesti tunnemme ne – aivojen eri osat hallitsevat tunnetta ja toiset sanoja. Ja lopulta sanat ovat vain sanoja: ne auttavat meitä hahmottamaan arvomme, mutta yhtä tärkeää on tehdä itselleen…

 • Milloin mennä ratkes-terapeutille?

  Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tehokas menetelmä monien erilaisten henkilökohtaisten haasteiden käsittelemiseen. Se tarjoaa nopeita ja konkreettisia työkaluja ongelmien ratkaisemiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi. Mutta milloin on oikea aika varata aika ratkaisukeskeiselle lyhytterapeutille? 1. Kun kohtaat…

 • Avoimuus vai päteminen – Kumpi toimii?

  Työelämässä menestymiseen liittyy usein tarve olla itsevarma ja pätevä omalla alallaan. Mutta miten tähän tavoitteeseen pääsee parhaiten: tunnustamalla omat rajansa avoimesti vai esittämällä itsensä pätevämpänä kuin todellisuudessa on? Tässä blogikirjoituksessa tarkastelen kahta lähestymistapaa:…

 • ”Fake it until you make it”

  ”Fake it until you make it” suomeksi ”Teeskentele kunnes osaat” -lähestymistapa voi olla hyödyllinen tietyissä tilanteissa, erityisesti silloin kun henkilöllä on vahva halu kehittyä ja menestyä, mutta hänellä ei vielä ole tarvittavaa osaamista…

 • Sido muutokset tavoitteisiin

  Taitava esimies sitoo muutokset työn tavoitteisiin ja uskaltaa tehdä vaikeitakin ratkaisuja. Muutokset kuuluvat työpaikan arkeen. Ne ovat lähtöisin organisaation toimintaympäristöstä tai sisäisiä toiminnan kehittämistarpeita. Esimiehen tehtävä on kertoa muutoksista alaisilleen ja kohdata muutosten…

 • Luo tavoitteita ja merkityksiä

  Omistaudu asiallesi ja innosta porukkaasi. Mutta muista, että maailma ei ole mustavalkoinen joko-tai vaan sekä-että. (Jabe 2013, 261-262.) Oikeaan toimivaan ratkaisuun voi päätyä montaa eri kautta. Yksi merkittävimmistä tehtävistä esimiehellä on luoda kuvaa…