• Ota vastuu arjen toimivuudesta

    Selkeästi ensimmäinen esimiehen käskyistä. Esimiehen tulee sitoutua työn tavoitteisiin ja alaisiinsa. Työturvallisuus- ja työsopimuslain mukaan esimies toimii työpaikalla työnantajan sijaisena ja silloin osa työnantajan velvollisuuksista ja oikeuksista siirtyy hänelle. Lainsäädäntö antaa näin esimiehelle…