esimiehen kymmenen käskyä,  opiskelu

Ota vastuu arjen toimivuudesta

Selkeästi ensimmäinen esimiehen käskyistä. Esimiehen tulee sitoutua työn tavoitteisiin ja alaisiinsa. Työturvallisuus- ja työsopimuslain mukaan esimies toimii työpaikalla työnantajan sijaisena ja silloin osa työnantajan velvollisuuksista ja oikeuksista siirtyy hänelle. Lainsäädäntö antaa näin esimiehelle oikeuden johtaa työtä ja velvollisuuden huolehtia turvallisuudesta sitä tehtäessä. (Työsopimuslaki 2001, 1/9§.)

ESIMIEHEN KYMMENEN KÄSKYÄ

Seuraavien päivien aikana esittelen esimiehen kymmenen käskyä yksi kerrallaan. Jospa nämä lukisi läpi aina silloin tällöin, ja ottaisi ohjenuorakseen yhden vähemmän selkärangassa olevan, jonka olemukseen kiinnittäisi huomiota seuraavan kuukauden ajan, voisi se ehkä auttaa olemaan piirun verran parempi esimies. Ja myös itsensä johtaja.

LÄHTEET

Työsopimuslaki 26.1.2001/55. viitattu 24.12.2019. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *