esimiehen kymmenen käskyä,  johtajuus,  johtaminen,  opiskelu,  valta

Ota ja ansaitse johtajuus

Se, että organisaatio antaa selkeän valtuutuksen esimiehelle tehtäväänsä, on johtamistyön välttämätön edellytys, mutta ei kuitenkaan vielä riitä. Esimiehen tulee myös käyttää saamaansa valtaa ja omaa auktoriteettiaan. Johtajuutta ei siis pelkästään anneta, vaan se täytyy myös ottaa ja ansaita. (Järvinen 2005, 31)

Järvisen (2005, 39) mukaan esimiehen kehittymisen haaste on vähitellen löytää kypsä ja tasapainoinen suhde omaan johtajuuteen ja valtaan. On olennaista, että esimies arvostaa itseään johtajana, uskoo omiin kykyihinsä ja vaikutusvaltaansa sekä kykenee toimimaan itsenäisesti, mutta samalla alaisiaan kuunnellen ja heitä arvostaen. Tällaisen realistisen ja riittävän hyvän johtajaidentiteetin ja johtamiskyvyn löytäminen ääripäiden välistä edellyttää, että esimies ensinnäkin muistaa katsoa välillä peiliin. Ja uskaltaa tunnistaa ja hyväksyä omat puutteensa ja rajoituksensa. Hyvä esimies kykenee sanomaan johdettavilleen, että hän ei osaa eikä hallitse kaikkea vaan tarvitsee heidän apuaan ja osaamistaan. Tehdessään virheitä esimies kykenee tunnustamaan ne ja tarvittaessa jopa pyytämään anteeksi. Lisäksi esimies ymmärtää, että on kuitenkin tilanteita, joissa hänen pitää toimia hyvin määrätietoisesti ja päättäväisesti, vaikka tuntee sisällään epävarmuutta. (Järvinen 2005, 39.)

Mielestäni edellä on kuvattu hienosti johtamisen ja johtajuuden välistä ristiriitaa. Kun johtamiseen eli managementtiin liittyvät talouden realiteetit pakottavat tekemään vaikeitakin ratkaisuja, johtajuuden eli leadershipin taitamisen taso usein ratkaisee sen, kuinka pienellä mielipahalla tilanteesta selvitään.

LÄHTEET

Järvinen, Pekka 2005. Ammattina esimies. E-kirja. Talentum Media Oy. 

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *