• opiskelu,  sosiaalisuus

    Sosiaaliset tunnetaidot

    Sosiaalisilla tunnetaidoilla on suuri merkitys ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Ilman ymmärrystä omista tai muiden tunteista ei eläytyminen, kokemusten jakaminen tai aidot kohtaamiset olisi mahdollisia. Sosiaalisia tunnetaitoja: omien tunteiden havaitseminen ja nimeäminen empatiataidot eli kyky…

  • opiskelu,  sosiaalisuus

    Sosiaalisia taitoja

    Sosiaaliset taidot tulevat esille siinä, miten toimimme niin tutuissa kuin vieraammissakin vuorovaikutustilanteissa, sekä siinä, millaisia ratkaisuja käytämme esimerkiksi ristiriitatilanteissa. Kun neuvottelet vastavuoroisesti ja osaat tehdä kompromisseja sekä arvostat itseäsi ja muita, omaat sosiaalisesti…