arvot,  itsensä johtamisen taito,  muutos,  näkökulman vaihtamisen taito,  ratkaisukeskeinen lyhytterapia,  tunnetaidot

Avoimuus vai päteminen – Kumpi toimii?

Työelämässä menestymiseen liittyy usein tarve olla itsevarma ja pätevä omalla alallaan. Mutta miten tähän tavoitteeseen pääsee parhaiten: tunnustamalla omat rajansa avoimesti vai esittämällä itsensä pätevämpänä kuin todellisuudessa on? Tässä blogikirjoituksessa tarkastelen kahta lähestymistapaa: ”Ei tietämisen tila” ja ”fake it until you make it”, ja pohdin, kumpi niistä toimii työelämässä paremmin.

”Ei tietämisen tila” on mentaalinen tila, jossa yksilö tunnustaa oman tietämyksensä rajallisuuden ja hyväksyy sen, että ei tiedä kaikkea. Tämä tila on tunnusomaista avoimuudelle, uteliaisuudelle ja halulle oppia uutta. Se kannustaa yksilöä olemaan nöyrä, tunnistamaan omat puutteensa ja pyytämään apua tarvittaessa. ”Ei tietämisen tila” rohkaisee aktiivista tiedonhakua, kuuntelua ja oppimista sekä luo pohjan jatkuvalle kehittymiselle ja kasvulle. Tämä tila voi olla erityisen hyödyllinen monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa, tiimityössä ja henkilökohtaisessa kehityksessä. Lue lisää

”Fake it until you make it” kuvaa toimintatapaa, jossa henkilö pyrkii esittämään itsensä varmaksi, päteväksi tai menestyväksi, vaikka hänellä ei välttämättä ole tarvittavaa osaamista tai kokemusta. Tämä lähestymistapa perustuu siihen uskomukseen, että toimimalla kuin olisi jo saavuttanut haluamansa tilan tai taidon, henkilö voi houkutella myönteistä huomiota, mahdollisuuksia ja menestystä elämässään. ”Fake it until you make it” voi olla hyödyllinen strategia itseluottamuksen rakentamisessa ja tilanteissa, joissa itsevarmuus ja esiintymistaidot ovat tärkeitä. Kuitenkin on tärkeää käyttää tätä lähestymistapaa harkiten ja eettisesti, välttäen todellisten taitojen tai saavutusten liioittelua tai vääristelyä. Lue lisää

Kumpi sitten toimii paremmin työelämässä? 

Vastaus riippuu tilanteesta ja siitä, mitä halutaan saavuttaa. ”Ei tietämisen tila” korostaa avoimuutta, oppimista ja jatkuvaa kehittymistä, mikä voi johtaa pitkäaikaiseen menestykseen ja luottamuksen rakentamiseen työyhteisössä. Toisaalta ”fake it until you make it” voi auttaa luomaan itseluottamusta ja antaa rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin, mutta sen käyttöä tulisi harkita tarkasti, jotta vältetään mahdolliset riskit ja pettymykset.

Molemmilla lähestymistavoilla on paikkansa työelämässä, mutta ”ei tietämisen tila” voi tarjota kestävämpiä ja pitkäaikaisia tuloksia, kun taas ”fake it until you make it” voi olla hyödyllinen lyhyellä aikavälillä ja tietyissä tilanteissa. Tärkeintä on kuitenkin olla rehellinen itselleen ja muille, pyrkiä jatkuvasti kehittymään ja valita lähestymistapa, joka tukee omia arvoja ja tavoitteita työelämässä. Oletko jo selvillä omista arvoistasi?

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *