• tunnetaidot

    Ymmärrätkö tunteitasi?

    Ihminen voi oppia uusia tunteiden käsittelytaitoja. Ensimmäinen askel emotionaaliseen aikuisuuteen on ymmärtää, että jokainen on itse vastuussa omista tunteistaan ja siitä, että ilmaisee tarpeensa. Emotionaalisen kypsyyden merkkejä: kyky tunnistaa ja havainnoida omia tunteita…

  • opiskelu,  sosiaalisuus

    Sosiaaliset tunnetaidot

    Sosiaalisilla tunnetaidoilla on suuri merkitys ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Ilman ymmärrystä omista tai muiden tunteista ei eläytyminen, kokemusten jakaminen tai aidot kohtaamiset olisi mahdollisia. Sosiaalisia tunnetaitoja: omien tunteiden havaitseminen ja nimeäminen empatiataidot eli kyky…