opiskelu,  sosiaalisuus

Sosiaaliset tunnetaidot

Sosiaalisilla tunnetaidoilla on suuri merkitys ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Ilman ymmärrystä omista tai muiden tunteista ei eläytyminen, kokemusten jakaminen tai aidot kohtaamiset olisi mahdollisia.

Sosiaalisia tunnetaitoja:

 • omien tunteiden havaitseminen ja nimeäminen
 • empatiataidot eli kyky eläytyä toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää hänen tunteensa ja niiden merkitys
 • kiintymyksen ilmaiseminen
 • kaikkien tunteiden, myös vaikeiden, ilmaiseminen
 • toisen tunteiden, myös vaikeiden, kohtaaminen ja käsittely

Sosiaaliset taidot muodostavat ison työkalupakin, johon voidaan edellä esitettyjen taitojen lisäksi lukea myös lukuisia muita hyödyllisiä taitoja. Esimerkiksi häviämisen taidot, omasta jakaminen ja toisten auttaminen, neuvottelutaidot, syytösten ja epäoikeudenmukaisuuden käsittely ja toisista ihmisistä kiinnostumisen osoittaminen ovat myös tärkeitä taitoja arkielämässä. Monet sosiaaliset taidot ovat myös sidoksissa aikaan ja kulttuuriin. Se, mitä Suomessa vuonna 2016 pidetään esimerkillisenä sosiaalisena toimintana, ei välttämättä olisi vastannut 1800-luvun käsityksiä aiheesta. Sellaisia sosiaalisia taitoja, jotka toimisivat ajasta tai paikasta riippumatta, on muutamia.

Ne ovat pitkälti samoja kuin osa yllä mainituista:

 • Keskustelutaidot (small talk, neuvottelu, väittely, dialogi)
 • Ongelmanratkaisutaito
 • Taito olla rakentava, rohkaiseva ja kannustava
 • Kyky havainnoida omia ennakkokäsityksiä
 • Kunnioittava suhtautuminen toiseen, arvostava läsnäolo
 • Taito havainnoida ja arvioida toisia eri tilanteissa
 • Ilmaisutaito (avoimuus, suoruus, selkeys, spontaanisuus, hienotunteisuus)
 • Kyky empatiaan

LÄHTEET

Nyyti Ry:n julkaisu 6. Sosiaaliset taidot ja ihmissuhteet. Viitattu 14.2.2020. http://www.nyyti.fi/wp/wp-content/uploads/2016/09/luku6.pdf

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *