• Moninaisuus ja erityisyys

    Sosiaalisen kestävyyden suuria haasteita on ihmisten erilaisuus, vaikka se tietenkin on myös rikkaus, sillä olisipa tylsää päivästä päivään kohdata vain kloonejaan. Erityisyys ja moninaisuus ovat silti suuria haasteita palvelujen tasapuolisen tarjoamisen kannalta. Kun…

  • Käsitteitä

    Erityisyydellä viitataan vammaan, sairauteen tai ominaisuuteen, jonka vuoksi henkilö tarvitsee pitkäaikaista erityistä hoivaa ja tukea. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista määrittelee, että vammaisella henkilöllä on erityisiä, pitkäaikaisia vaikeuksia tavanomaisista elämäntoiminnoista suoriutumiseen vamman tai sairauden…