• Sosiaaliset tunnetaidot

    Sosiaalisilla tunnetaidoilla on suuri merkitys ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Ilman ymmärrystä omista tai muiden tunteista ei eläytyminen, kokemusten jakaminen tai aidot kohtaamiset olisi mahdollisia. Sosiaalisia tunnetaitoja: omien tunteiden havaitseminen ja nimeäminen empatiataidot eli kyky…